مقالات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

فرستنده aminkeshavarz در تاريخ 1132803058
مبانی لرزه‌زمین‌ساخت و تحلیل خطر زمین‌لرزه

شرح دوره، اهداف و چهارچوب دکتر علي بيت‌اللهي

کاربرد نگاره‌هاي ماهواره‌اي در مطالعات زلزله‌شناسي مهندس محمد نظريان 

چشمه‌هاي لرزه‌زا، گسله‌ها و انواع آن دکتر محمد‌رضا قاسمي

مروري بر ايجاد و انتشار امواج لرزه‌اي دکتر مهدي رضا‌پور

مفاهيم بنيادين زلزله با نگاهي به لرزه‌خيزي ايران مهندس اسماعيل فرزانگان

فعاليتهاي شبکه شتابنگاري در 31 سال گذشته مهندس حسين ميرزايي

ايالتهاي لرزه‌زمين‌ساختي ايران دکتر نوربخش ميرزايي

جنبش نيرومند زمين و پيش‌بيني پارامترهاي آن دکتر حسين حمزه‌لو

مباني پهنه‌بندي لرزه‌اي و روشهاي تحليل خطر زمين‌لرزه مهندس ابراهيم مالکي

ارزیابی آسیب‌پذیری و روش‌های مقاوم‌سازی ساختمانها

روش تحلیل، مدل‌سازی و معیارهای پذیرش دکتر حسن مقدم

بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمانهای بنایی  دکتر حسن مقدم

بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی دکتر بهرخ حسینی هاشمی

بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی دکتر عباسعلی تسنیمی

اثر محصورشدگی بتن در ارتقای ظرفیت لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح دکتر عباسعلی تسنیمی

 

طراحی فضاهای عمومی قابل دسترس برای کم‌توانان جسمی

 

مناسب‌سازی برای کم‌توانان جسمی از ابتدا تا امروز- چالش‌ها و راهکارهادکتر منصور اله‌وردی زواره

 کم‌توانان و عادی جلوه‌نمایی مهندس گیسو قائم

نقش آگاهی عمومی و آموزشی تخصصی در مناسب‌سازی محیط شهری دکتر سیمین حناچی

ورود و تردد بدون مانع در تامین فضاهای قابل دسترس مهندس مسعود قاسم‌زاده

کاربرد ضوابط آنتروپومتریک ایران در طراحی مناسب سازی محیط‌های زندگی و کار برای افراد جامعه مهندس مژگان نیک‌روان

پیوسته‌سازی معابر پیاده و مشکلات و راهکارهای اجرایی مهندس ماندگار

برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با ترویج و آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی مهندس نورانی

تجربه مناسب‌سازی محیط شهری تهران مهندس شیرین نیرو

تأثیر بخشنامه شهرداری تهران بر ساخت و ساز شهر داخل پارک مهندس اسدی‌هنجنی

طراحی فضاهای باز مسکونی با توجه به مشکلات بینایی در سالمندان مهندس شعله نوذری

دسترسی کم‌توانان جسمی در بناهای تاریخی احیاء شده با کاربری عمومی مهندس شاهین‌ طلوع‌آشتیانی

 

ضعف‌ها و اشکالات اجرایی ساختمانهای در حال ساخت

ضعف‌ها و اشكالات اجرايي ساختمان‌هاي فولادي در حال ساخت دكتر سيد مهدي زهرائي

خطاهاي جوشكاري اتصالات در ساختمان‌هاي فولادي دكتر سيد مهدي زهرائي

ساختمان‌هاي آجري دكتر حسن مقدم

ضعف‌ها و اشكالات طراحي ساختمان‌هاي بتني در حال ساخت دكتر مهدي قاليبافيان

 

تحلیل و پایدارسازی شیبها

  شناسايي زمين‌ لغزشها با استفاده از شواهد صحرايي دكتر سعيد هاشمي‌طباطبايي

بررسي زمين لغزشها با روشهاي ژئوالكتريكي دكتر علي بيت‌اللهي

بررسي‌هاي محلي (تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي برجا و آزمايشگاهي)  و پیوست دكتر سيد‌محمد بصير

تحليل و پايداري شيبهاي خاكي دكتر رضا ضيايي‌مؤيد

تعادل حدي روش مناسب جهت تحليل پايداري سطوح شيبدار دكتر عبدالهادي قزوينيان

روشهاي پايدارسازي شيبهاي خاكي مهندس محمد‌حسين توفيق‌ريحاني

پايدارسازي شيبها با روش نوين خاك مسلح  دكتر مهدي سياوش‌نيا

بررسي‌هاي محلي (نقشه‌ها، مقاطع و اكتشافات زير‌سطحي)  دكتر فرزين كلانتري

 

تشریح ویرایش دوم طراحی ساختمانها در برابر زلزله

کلیات دکتر کاظمی

اثرات  و تغییر مکان جانبی دکتر کاظمی

روش های تحلیل دینامیکی دکتر حسن مقدم

روش های تحلیل استاتیکی معادل دکترعباسعلی تسنیمی

ضوابط ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح دکتر عباسعلی تسنیمی

ضوابط ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح دکتر عباسعلی تسنیمی

ملاحظات ژئوتکنیکی دکتر محمد‌حسن بازیار

دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره‌برداری دکتر حسن مقدم

 

شالوده‌های عمیق

 روشهای تحلیل محاسباتی شالوده‌های عمیق در برابر بارهای قائم دکتر کاظم فخاریان

 آزمایشات استاتیکی بارگذاری قائم شمع و تفسیر نتایج دکتر کاظم فخاریان

موارد کاربرد و استفاده شمع‌ها، پارامترها و ملزومات طراحی دکتر محمود قضاوی

روشهای اجرای شالوده‌های عمیق دکتر محمود قضاوی

رفتار شمع تحت بار جانبی دکتر ابوالفضل اسلامی

 روشهای طراحی سازه‌ای شالوده‌های عمیق دکتر ابوالفضل اسلامی

 کاربرد نتایج آزمایشهای درجا در تخمین ظرفیت باربری شمع‌ها دکتر ابوالفضل اسلامی

 

کاربرد کامپوزیت‌ها  در بهسازی و ساخت سازه‌ها

بررسي معادلات تنش- كرنش بتن محصور شده  مهندس عبدالله حسيني- مهندس سعيد فدايي

ارائه روشي براي تقويت داخلي بتن با ضايعات مواد كامپوزيت دكتر محمود مهرداد شكريه - مهندس محمد رضا ساربان

افزايش شكل پذيري و مقاومت  اتصالات بتن آرمه با تقويت بهينه اتصال با ورقه هاي FRP دكتر داود مستوفي نژاد- مهندس سيد بهزاد طلائي طبا

  تقويت اتصالات بتن آرمه با كامپوزيت هايFRP به منظور جبران كمبود فولادهاي عرضي در ناحيه  اتصال دكتر داود مستوفي نژاد - مهندس سيد بهزاد طلائي طبا

 بررسي تاثير پوشش بتن آرمه با ورقه FRP  بر رفتار ستون تحت تاثير بار محوري و لنگر خمشي دكتر داود مستوفي نژاد - مهندس حسن سعادتمند

ارائه روابطي براي مدل سازي بتن محصور در ورقه هاي FRP دكتر داود مستوفي نژاد - مهندس حسن سعادتمند

تعيين ضرايب بار و مقاومت براي تعمير و تقويت ستونهاي بتن مسلح بوسيله پليمر فيبرهاي كربن دكتر محمد صادق معرفت - مهندس آرمين ميلانيان

مشخصات آماري مقاومت اعضاي بتن آرمه تقويت شده با الياف پليمر كربن دكتر محمد صادق معرفت- مهندس آرمين ميلانيان

 بررسي آزمايشگاهي رفتار نمونه هاي تقويت شده با GFRP   تحت بار محوري دكتر حسن مقدم- مهندس پنام زرفام

 مدلسازي تيرهاي بتني تقويت شده بوسيله ورقهاي FRP  كامپوزيت  تحت اثر بارگذاري ديناميكي  مهندس امير اردلان موسوي خندان- دكتر سهيل محمدي

اندركنش خمش و نيروي محوري در ستونهاي بتن آرمه تقويت شده با الياف پليمر فيبرهاي كربن مهندس آرمين ميلانيان- دكتر محمد صادق معرفت

ارزيابي سيستماتيك عملكرد مدل هاي محصورشدگي موجود براي ستون هاي دايروي محصور شده با استفاده از كامپوزيت هاي FRP دكتر كوروش نصرالله- مهندس مهدي عباس زاده

تاثير FRP   بر روي ترميم و بهسازي اتصلات بتني آسيب ديده از زمين لرزه دكتر اصغر وطني اسكويي

بررسي عملكرد ورق هاي FRP  در ترميم اتصالات بتن مسلح دكتر اصغر وطني اسكويي

Post-strengthening of Masonry Construction with Fibrous Composite Materials Prof. Urs Meier

Emergency Retrofit of Damaged RC Columns Right After Seismic Attack Using        Pre-Tensioned Aramid Fiber Belts  Prof. T. Yamakawa, M. Banazadeh, S. Fujikama

Carbon Fiber Composites for a New Generation of Tendons Dr. H. P. Andrae, M. Maier, M. Poorbiazar

Bond Strength of Glass FRP Reinforcing Bars Dr. M. R. Esfahani, Prof. M. R. Kianoush, Dr. M. Lachemi

Axial Compressive Strength of Reinforced Concrete Columns Wrapped with FRP Dr. M. R. Esfahani, Prof. M. R. Kianoush

Behavior of high Strenght Square Concrete Columns Strengthend with Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP) A. Hosseini, S. Fadaee

Indoor Cable Stayed GFRP- Bridge at EMPA, switzerland Dr. M. Motavalli, S. Fadaee

A Polynomical Correction Function for HPB Method of Damping of Glulam Beams Reinforced with GRP Dr. M. Naghipour, M. Mehrzadi, Prof. Taheri

Experimental Study on Retrfitting of Shear Critical RC Columns Using Pre-Tensioned Aramid Fiber Belts Dr. K. Nasrollahzadeh Nesheli, Prof. T. Yamakawa, H. Satoh

Environmental Durability of Materials and Bonded Joints Involving Fibre Reinforced Polymers and Concrete Dr. Hamid Rahimi

Dynamic Response of Composite Tanks with and Without TMD Dr. S. M. Zahrai, O. R. Abdi

 

لینک این پست : http://keshavarz.org/newbb/viewtopic.php?topic_id=9&post_id=21